Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας ΓΑΛΗΝΟΣ  διαθέτει πρωτοποριακό εξοπλισμό φυσικοθεραπείας για τα ελληνικά δεδομένα