Η περιαρθρίτιδα του ώμου (οξεία ή χρόνια) οφείλεται σε βλάβη του Στροφικού Τενοντίου Πετάλου (rotator cuff) του ώμου που απαρτίζεται από την συνένωση  τεσσάρων τενόντων του υπερακανθίου, του υπακανθίου, του ελάσσονα στρογγύλου                      και του υποπλατίου μυός. H βλάβη αυτή πολλές φορές συνδυάζεται με εναποθέσεις κρυστάλλων ασβεστίου, ορατών στην απλή ακτινογραφία (ασβεστοποιός  περιαρθρίτιδα). Κλινικά χαρακτηρίζεται από έντονο φλεγμονώδη πόνο (ιδιαίτερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες), δυσκαμψία και αϋπνία και στις χρόνιες περιπτώσεις από δυσκαμψία στη απαγωγή του ώμου, αντανάκλαση του πόνου στον βραχίονα  με  έντονη επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Πρόκειται για μία εξαιρετικά επώδυνη αρθρίτιδα.

Μέχρι σήμερα κανένας δεν είχε ερευνήσει τους λόγους που η αρθρίτιδα αυτή προκαλεί υπερβολικό πόνο. Πρόσφατα Αυστραλοί ερευνητές μελέτησαν με αρθροσκοπική χειρουργική την περιοχή του ώμου σε 30 ασθενείς που έπασχαν από τυπική ασβεστοποιό περιαρθρίτιδα του ώμου και συνέκριναν τα ευρήματά τους με ασθενείς που έπασχαν από άλλες παθήσεις του ώμου ή από μη ασβεστοποιό περιαρθρίτιδα.

Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι στις περιπτώσεις με ασβεστοποιό περιαρθρίτιδα η περιοχή της βλάβης λόγω της υπερέκκρισης φλεγμονωδών κυτταροκινών παρουσίαζε έντονη νεοαγγείωση και έντονη δημιουργία νέων νευρικών απολήξεων που είχαν σχέση με τον πόνο (neoinnervation). Η υπερπαραγωγή νέων αγγείων και νεύρων ήταν 3 έως 8 φορές περισσότερη από κάθε άλλη βλάβη του ώμου που μελετήθηκε.Τα ευρήματα αυτά υπήρχαν αλλά δεν ήταν τόσο έντονα και εκσεσημασμένα σε περιπτώσεις παγωμένου ώμου.

Στα συμπεράσματά τους τονίζουν ότι η νέα αυτή παθολογοανατομική εικόνα που διεπίστωσαν ίσως οδηγήσει την έρευνα στη χρησιμοποίηση άλλων φαρμάκων, πιο ειδικών, για την θεραπεία αυτής της εξαιρετικά επώδυνης περιαρθρίτιδας.