Κινητοποίηση MANUAL THERAPY

Σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις, τα μηχανήματα αποτελούν μόνο ένα μέρος της θεραπείας.  Για το λόγο αυτό, στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας ΓΑΛΗΝΟΣ  δίνουμε μεγάλη έμφαση σε μεθόδους που γίνονται μέσω της προσωπικής παρέμβασης και των χεριών του φυσικοθεραπευτή

Η τεχνική  Manual Therapy (θεραπεία με χειρισμούς) είναι ένα ειδικό κομμάτι της φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση των νευρο-μυϊκών- σκελετικών προβλημάτων, η οποία χρησιμοποιεί πολύ  εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν “χειρισμούς” και “θεραπευτικές ασκήσεις”.

Μέσω της τεχνικής αυτής  χρησιμοποιώντας ήπιους χειρισμούς, εργαζόμαστε να αποκαταστήσουμε την λειτουργικότητα της περιοχής επαναφέροντας όσο το δυνατό περισσότερο την σωστή ανατομική διάταξη του σκελετού. Εκπαιδεύουμε τον ασθενή να χρησιμοποιεί σωστά το σώμα του, ενώ τέλος γίνεται εκμάθηση ενός ατομικού προγράμματος ασκήσεων με σκοπό την ισχυροποίηση του μυϊκού συστήματος, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο του προβλήματος (αυτοέλεγχος).

Πρώτη προτεραιότητα είναι η αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή, η κατανόηση του μηχανισμού που προκάλεσε την δυσλειτουργία

Ακολουθεί ο σχεδιασμός της θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως πρόληψη από επιπλοκές και αντενδείξεις.

Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να γίνεται με τρόπο ασφαλή και απόλυτα ελεγχόμενο.

Τέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να επανεκτιμούμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Πρόκειται για τεχνικές κινητοποίησης όλων των αρθρώσεων του σώματος, κάθε μίας ξεχωριστά, οι οποίες μπορεί να δυσλειτουργούν και να επηρεάζουν αρνητικά το νευρο-μυοσκελετικό σύστημα.

Η θεραπεία έχει ως στόχο

  • την ανακούφιση από τον πόνο και τον μυϊκό σπασμό μιας περιοχής
  • την αποκατάσταση της ελαστικότητας των μαλακών ιστών
  • την φυσιολογική σχέση και κινητικότητα των αρθρώσεων
  • τη διόρθωση της μυϊκής αδυναμίας και την σταθεροποίηση των ασταθών κινητικών τμημάτων
  • την επαναφορά της λειτουργικής ικανότητας του ασθενή
  • την πρόληψη των υποτροπών

Είναι προφανές ότι το Manual Therapy δεν αποτελεί πανάκεια σε οποιοδήποτε μυοσκελετικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ασθενής. Ο εξειδικευμένος Φυσικοθεραπευτής θα αξιολογήσει προσεκτικά τον ασθενή του και εάν υπάρχει ένδειξη για MT θα εφαρμόσει τις τεχνικές αυτές. Είναι δηλαδή ένα επιπλέον “όπλο” στις τεχνικές και στα φυσικά μέσα που ήδη διαθέτει ο φυσικοθεραπευτής.

Σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις, τα μηχανήματα αποτελούν μόνο ένα μέρος της θεραπείας.

Για το λόγο αυτό, στο Κέντρο Φυσικοθεραπειας ΓΑΛΗΝΟΣ δίνουμε μεγάλη έμφαση σε μεθόδους που γίνονται μέσω της προσωπικής παρέμβασης και των χεριών του φυσικοθεραπευτή.