Κινησιοθεραπεία

Σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις, τα μηχανήματα αποτελούν μόνο ένα μέρος της θεραπείας. Για το λόγο αυτό, στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας ΓΑΛΗΝΟΣ  δίνουμε μεγάλη έμφαση σε μεθόδους που γίνονται μέσω της προσωπικής παρέμβασης και των χεριών του φυσικοθεραπευτή

Η κινησιοθεραπεία είναι μία από τις τεχνικές φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε μια σειρά χρόνιων παθήσεων και τραυματισμών και είναι αναπόσπαστα ενσωματωμένη σε κάθε πρόγραμμα αποκατάστασης ορθοπεδικών και νευρολογικών παθήσεων

 

Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης παρέμβασης, προσαρμοσμένης με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει τη δύναμη, την αντοχή και την κινητικότητα των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς ή εκείνων που χρήζουν εκτεταμένης φυσικής αποκατάστασης

Βασικός στόχος του προγράμματος κινησιοθεραπείας είναι η βελτίωση και συντήρηση της φυσικής κατάστασης του ασθενή.

Βασίζεται πάνω σε κινησιολογικές δομές, είναι απολύτως εξατομικευμένη και  συνδυάζει την ανατομική και τη νευρο-φυσιολογική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού.

Η κινησιοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί ως μονοθεραπεία, ή σε συνδυασμό με την εφαρμογή ηλεκτροθεραπευτικών μέσων

Τα προγράμματα κινησιοθεραπείας μπορει να περιλαμβάνουν:

 • ενεργητικές /παθητικές ασκήσεις ή συνδυασμό αυτών
 • υποβοηθούμενες/αυτοβοηθούμενες/υποστηριζόμενες ασκήσεις
 • ασκήσεις συντονισμού και ισορροπίας
 • ασκήσεις επανεκπαίδευσης
 • ασκήσεις ιδιοδεκτικοτητας
 • ασκήσεις αντίστασης
 • Ισοκινητικές ασκησεις

 

Η κινητοποίηση μέσω άσκησης επιτυγχάνεται σε διάφορα επίπεδα και θέσεις με στόχο την:

 • διατήρηση ή αύξηση του εύρους τροχιάς των αρθρώσεων
 • αύξηση της δύναμης και αντοχής των μυών
 • βελτίωση της φυσικής κατάστασης
 • αύξηση της ελαστικότητας
 • βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας μέσω βελτίωσης της νευρομυϊκής συναρμογής του ασθενούς.

 

Η εξατομίκευση των προγραμμάτων άσκησης πρέπει να γίνεται ανάλογα με την πάθηση, την ηλικία, την ικανότητα του ασθενούς, το φύλο, τις συνοδές παθήσεις, το βάρος και τα λοιπά χαρακτηριστικά.

Τα προγράμματα κινησιοθεραπείας  περιλαμβάνουν ασκήσεις  που διδάσκονται από τον φυσικοθεραπευτή, γίνονται υπό  την επιτήρησή του και με την πάροδο του χρόνου γίνονται πιο σύνθετες.

Εν κατακλείδι η κινησιοθεραπεία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φυσικοθεραπείας στο σύνολό της, χωρίς να παραβλέπεται ποτέ στον θεραπευτικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις, τα μηχανήματα αποτελούν μόνο ένα μέρος της θεραπείας.

Για το λόγο αυτό, στο Κέντρο Φυσικοθεραπειας ΓΑΛΗΝΟΣ δίνουμε μεγάλη έμφαση σε μεθόδους που γίνονται μέσω της προσωπικής παρέμβασης και των χεριών του φυσικοθεραπευτή.