Μηχανική διάγνωση-θεραπεία MCKENZIE

Η Μέθοδος McKenzie® Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία®  είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας  του σπονδυλικού πόνου και του πόνου των άκρων,  που  αναπτύχθηκε στη Νέα Ζηλανδία, από τον φυσικοθεραπευτή Robin McKenzie. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλον τον κόσμο, για περισσότερα από 30 χρόνια. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής αξιολόγησης και αντιμετώπισης της μυοσκελετικής παθολογίας

Η μέθοδος περιλαμβάνει λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού για την εκτεταμένη αξιολόγηση του προβλήματος και ταξινόμηση σε μια από τις κατηγορίες κατά McKenzie (σύνδρομο διαταραχής, δυσλειτουργίας, στάσης)

Στη συνέχεια καθορίζει μία σειρά εξατομικευμένων, για κάθε ασθενή, ασκήσεων ανάλογα με το σύνδρομο και τη συμπεριφορά των συμπτωμάτων που οδηγούν εν τέλει  στην αποκατάσταση.

Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ενεργό εμπλοκή του ασθενή παρέχοντάς του τις αναγκαίες γνώσεις ώστε μπορεί να αντιμετωπίζει μόνος  το πρόβλημά του και να ελαχιστοποιείται ο αριθμός επισκέψεών του στο θεραπευτήριο.  Εστιάζει στην ενεργητική συμμετοχή του ασθενούς γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη αποκατάσταση.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται ακολουθώντας τη μέθοδο μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας Μckenzie είναι:

  • Κατάργηση των συμπτωμάτων
  • Αποκατάσταση της λειτουργικότητας
  • Πρόληψη τυχόν υποτροπών

 

Σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις, τα μηχανήματα αποτελούν μόνο ένα μέρος της θεραπείας.

Για το λόγο αυτό, στο Κέντρο Φυσικοθεραπειας ΓΑΛΗΝΟΣ δίνουμε μεγάλη έμφαση σε μεθόδους που γίνονται μέσω της προσωπικής παρέμβασης και των χεριών του φυσικοθεραπευτή.