Το κάταγμα  – σπάσιμο- είναι η λύση της συνέχειας του οστού, η οποία προκαλείται μετά από απευθείας χτύπημα στην περιοχή, πχ πέσιμο.  Άλλοτε πάλι, κατάγματα προκαλούνται από μικρής έντασης βίας, η οποία δρα πολλές φορές πάνω σε ένα φυσιολογικό οστό και η οποία εάν επιδρούσε μία φορά, δε θα προκαλούσε κάταγμα (κατάγματα κοπώσεως).
Πολλές φορές όμως προκαλούνται κατάγματα από ασήμαντη βία σε οστο που παρουσιάζει κάποια παθολογία (κύστη, όγκος, οστεοπόρωση κτλ) (παθολογικά κατάγματα) τα οποία συμβαίνουν λόγω της εξασθένησης της δύναμης των οστών .

Οι συνήθεις τύποι καταγμάτων περιλαμβάνουν:

  • Σταθερό κάταγμα
  • Παρεκτοπισμένο κάταγμα
  • Συντριπτικό κάταγμα
  • Ανοιχτό, σύνθετο κάταγμα
  • Εγκάρσιο κάταγμα
  • Λοξό κάταγμα 
  • Σπειροειδές κάταγμα 
  • Συντριπτικό κάταγμα

 

 

 

 

 

 

Η διάγνωση είναι συνήθως εύκολη και γίνεται με την κλινική εξέταση και ακτινογραφίες (σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να γίνει αξονική ή μαγνητική τομογραφία).

Μόλις συμβει το κάταγμα, τις πρώτες 48 ώρες, δημιουργείται γύρω από αυτό αιμάτωμα. Εν συνεχεία ο οργανισμός με μια διαδικασία η οποία ονομάζεται πώρωση, – η οποία αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία- αποκαθιστά τη συνέχεια του οστού . Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες έως μήνες και εξαρτάται από το είδος του κατάγματος και την ηλικία του ασθενούς.

Η θεραπεία ενός κατάγματος εξαρτάται από τον τύπο κατάγματος, τη σοβαρότητα και τη θέσης του, καθώς επίσης και την κατάσταση του ασθενούς.  Τα κατάγματα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια είτε συντηρητικά δηλαδή με ακινητοποίηση σε νάρθηκα ή γύψο είτε με χειρουργικές επεμβάσεις εξωτερικής ή εσωτερικής οστεοσύνθεσης.  Και η χειρουργική και η συντηρητική αντιμετώπιση των καταγμάτων διέπονται από κανόνες που πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα  

Η ακινητοποίηση του κατάγματος είτε με γύψο είτε χειρουργικά γίνεται για να τοποθετηθεί το κάταγμα σε σωστή θέση.

 

 

 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι, η πρόληψη της δυσκαμψίας, των συμφύσεων, η διατήρηση της τροχιάς των αρθρώσεων, η βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας και αποφυγή οιδήματος, η ενδυνάμωση των μυών για αποφυγή της μυϊκής ατροφίας. Επιπλέον η ενίσχυση της οστικής πώρωσης, αλλά και γενικότερα της ψυχοσωματικής κατάστασης του ασθενούς.

 Ο φυσικοθεραπευτής θα εφαρμόσει εξατομικευμένες μεθόδους χρησιμοποιώντας φυσικά αλλά και τεχνικά μέσα ( μαγνητικά πεδία ,ασκήσεις ενδυνάμωσης, laser, TENS,δινόλουτρα, παραφινόλουτρα υπέρηχα) έχοντας ως στόχο την πλήρη αποκατάσταση του πάσχοντος το ταχύτερο δυνατόν.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης εξαρτάται από τον τύπο του κατάγματος, από το είδος της θεραπείας (συντηρητική-χειρουργική), από την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς και από τα συνοδά προβλήματα υγείας του

 

 

 

 

 

 

Η παρέμβαση από τον φυσικοθεραπευτή, μπορεί να είναι άμεση. Η κινησιοθεραπεία και γενικά η άσκηση, βελτιώνουν την αιμάτωση, ενδυναμώνουν την  περιοχή γύρω από το κάταγμα  και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό της περιοχής, ούτως ώστε να ενισχυθεί η επούλωση του τραύματος και να αποφευχθεί η μυική ατροφία,το οίδημα του μέλους και ο περιορισμός της τροχιάς κίνησης των αρθρώσεων.   Στο πρόγραμμα αποκατάστασης προστίθενται σταδιακά  παθητικές κινήσεις , υποβοηθούμενες , ασκήσεις με αντίσταση και ασκήσεις επανεκπαίδευσης της ιδιοδεκτικότητας.

Η χρονική διάρκεια της φυσικοθεραπείας εξαρτάται από τις ανάγκες και τις δυνατότητες του εκάστοτε ασθενούς και η αποκατάσταση ολοκληρώνεται όταν ο ασθενής φτάσει στο επίπεδο να πραγματοποιεί με ασφάλεια και ανεση τις καθημερινές του δραστηριότητες, εντός και εκτός του σπιτιού

Η αποκατάσταση της ικανότητας του ασθενούς να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες είναι το σημαντικότερο μέρος της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης